Blog > Cialis jel nedir?

Cialis jel nedir?

icon__calendar 2010-02-23
Cialis sadece haplardan veya tabletlerden oluşan bir ürün kategorisine sahip de?ildir. Tadalafil içerikli Cialis?in krem formunda bir ürünü de bulunur. Bu, Cialis jel ad?yla geçmektedir. Kremsi yap?s? sebebiyle cinsel bölgeye sürülerek kullan?lan bu ilaç, müthiş bir etkiye sahiptir. Haplarda ya da tabletlerde oldu?u gibi vücudun sindirim sistemine direkt olarak etki etmez.
Bu nedenle yan etkilerin oluşma ihtimali kremde daha azd?r. Bu ürünü cinsel ilişkiden 1 saat önce cinsel bölgenize sürerek kullanman?z yeterli olacakt?r. Sonras?nda partnerinizle cinsel birliktelik yaşayabilirsiniz. Cialis 100 mg jel, erken boşalma, sertleşme, cinsel isteksizlik ve iktidars?zl?k gibi pek çok sorunu geçici olarak ortadan kald?racakt?r.

Cialis Jel Nedir?

?Cialis jel nedir?? Lilly Pharma?n?n üretimini gerçekleştirmiş oldu?u Cialis jel, tadalafille donat?lm?ş olan bir kremdir. Cinsel bölgeye hafif masaj yap?larak kullan?l?r. Oldukça kaygan ve emilmeye müsait bir yap?s? vard?r. Genç yaşl? demeden herkes kullanabilir. Cinsel ilişkiden en az 1 saat önce kullan?lmas? önerilir. ?lac?n etki edebilmesi için bu sürenin geçmesi gerekir.
Penisteki kan damarlar?n? açan, kan ak?ş?n? h?zland?ran bu ürün; penis sertleşmesini sa?layarak bireyin cinsel sorunlar?n?n önüne geçer. Sadece bununla kalmaz ayn? zamanda erken boşalmay? da önler. Bu ürünü Cialis sat?ş sitelerinden yani bizlerden sat?n alabilirsiniz. Sat?n almadan önce kategorilerimizi inceleyerek ?Cialis jel nedir?? sorusuna cevap için daha kapsaml? bir bilgiyi bizlerden alabilirsiniz.

Cialis 100 Mg Jel Fiyat

Cialis 100 mg jel fiyat merak?n?z? sona erdirmek istiyorsan?z, buyurun sitemize! Sitemizde bulunan tüm Cialis ürünlerinde oldu?u gibi kremsi yap?da yer alan ilaca ait tüm bilgiler de bulunmaktad?r. Ürünün nas?l kullan?laca??, neye iyi geldi?i ve ne oldu?u aç?kça sitemizde yazmakt?r. Bunun harici Cialis jelin mevcut fiyat? da bulunmaktad?r.
Cialis 100 mg jel fiyat? hakk?nda detayl? bilgi sahibi olmak isterseniz, orijinal ürünlere yer verdi?imiz sitemize göz atabilirsiniz. Onlarca ürünün içinde krem de yer alacakt?r. Buradan Cialis fiyat?n? kontrol edebilir ve buna göre siparişlerinizi geçebilirsiniz. Dilerseniz fiyat konusunda destek almak için iletişim k?sm?ndan bizlerle irtibata da geçebilirsiniz. Her şekilde size yard?mc? olabiliriz.