Blog > seo analiz

seo analiz

icon__calendar 2010-02-23


reklam

SEO Analiz Arac? ile Online Site Analizi Yapabilirsiniz
SEO analiz arac?m?z gelişmiş sürüm olarak hizmete aç?lm?şt?r. Sitenizin adresini yazarak ücretsiz ve online site analizi yapabilir, hatalar?n?z? ve eksiklerinizi görebilirsiniz. Site içi SEO konusunda tarama yapan arac?m?z, Google standartlar? do?rultusunda belirlenen parametreleri, sayfan?n taramas?n? yaparak, aç?klamalar ile listelemektedir. Aşa??daki talimatlar?m?z? inceleyerek, hemen ücretsiz SEO raporunuzu alabilirsiniz.

Kullan?m Talimatlar?
Analize başlamadan önce, cihaz tercihinizi seçmelisiniz.
Analiz etmek istedi?iniz sayfa adresinizi yazarak analizi çal?şt?rabilirsiniz.
Yap?lan analiz otomatik bir taramad?r. Ç?kan sonuçlar? yanl?ş yorumlamaman?z ad?na profesyonel destek alman?z tavsiye edilir.
Analiz Arac? Neleri Kontrol Etmektedir?
Ücretsiz analiz arac?m?z, girilen URL?nizin site içi yap?land?rmas?n? incelemektedir. Bunun yan?nda domain analizi ve sayfa h?z kontrolleri gibi sonuçlar? görerek sitenizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Arama motorlar?n?n güvendi?i ve rahat tarayabildi?i bir sayfa oluşturmak için do?ru yerdesiniz.

Analiz Arac? Kontrol Listesi.