Blog > Viagra krem

Viagra krem

icon__calendar 2010-02-23

Viagra krem ya da jel, Viagra ad? alt?nda üretilen en ilginç ürünlerdendir. Pfizer, tablet formunda sat?lan Viagra?n?n içeri?ini kremlere entegre etmiştir. Cinsel bölgeye sürülerek, ilişkiden bir saat önce kullan?lan bu kremler çok çabuk emilmektedir. Çabuk emilen bu kremler, 1 saat sonra etkisin göstererek cinsel bölgenin kan damarlar?n? genişletir.

Kan ak?ş?na destek veren bu kremler, kan? bölgeye pompalayarak sertleşmeyi sa?lar. ?laç kullan?m?nda bu durum, direkt olarak etken maddenin kana kar?şmas? sonucu ortaya ç?kar. Viagra içinde etken madde olan sildenafil, kana kar?şarak penisteki kan ak?ş?n? h?zland?r?r. Krem ise bunu deri üstünde gerçekleştirir.

Oldukça kolay kullan?lan bu kremler, genç veya yaşl? kimselerce tercih edilmektedir. Hap kullanmak istemeyen ya da çekinen insanlar, kremleri tercih etmektedir. Viagra krem bu anlamda da erkeklerin iste?ini önemli ölçüde karş?layabilmektedir. T?pk? haplarda oldu?u gibi kremler, erektil disfonksiyon s?k?nt?s?n? çözüme kavuşturur.

Kullan?ld?ktan sonra herhangi bir y?kamaya gereksinim olmadan kremler deri üstünden kendi kendine temizlenir. Çabuk emilmesi yüzünden Viagra jeller, oral ilişkide de problem yaşatmaz. Tüm bu faydalar?ndan ötürü Türkiye?de ve Avrupa?da tatmin edici sat?ş rakamlar?na ulaşan Viagra kremleri sizler de tercih edebilirsiniz. Güvenli ve orijinal bir şekilde kullanaca??n?z Viagra jelleri her durumda kullanabilirsiniz. Saat veya gün fark etmeden kullanaca??n?z Viagra krem, tam isteyece?iniz

kaynak: https://cialis2.cialisay.com/viagra/viagra-krem/